top of page
Wybierz swoją wymarzoną grupę i rozpocznij wspaniałą podróż z językiem hiszpańskim!
Cena przy płatności jednorazowej za poziom - 159zł /mies
(czas trwania 4 miesiące - 636zł )
Cena przy płatności miesięcznej - 199zł /mies
(czas trwania 4 miesiące - 796zł)


  Poziom A0-A1  
Wtorek 10:15 lub 17:30 
KOLEJNE ZAPISY MAJ 2024

Lekcje gramatyczme w formie video

NA CZYM SIĘ SKUPIMY:
- rozwoju słownictwa
- poprawnym posługiwaniu się gramatyką w mówieniu 

 
Poziom A2 
Wtorek 18:45 lub Środa 9:00
KOLEJNE ZAPISY MAJ 2024
Lekcje gramatyczme w formie video 

CO MUSISZ UMIEĆ:

Słówka:
- alfabet
- państwa, miasta...
- rodzina i stan cywilny
- numery
- szkoła
- dom
- miasto i poruszanie się
- jedzenie
- czynności rutynowe
- wygląd i garderoba
- podróże


Gramatyka:
- czasowniki regularne i nieregularne

(czas teraźniejszy)
- ser/estar/haber/tener
- godziny i dni tygodnia
- czasownik GUSTAR i jemu podobne
- czasowniki zwrotne

 

Poziom B1
Wtorek 20:00 lub Środa 10:15
KOLEJNE ZAPISY MAJ 2024
Lekcje gramatyczme w formie video

CO MUSISZ UMIEĆ:
Słówka:
- alfabet
- państwa, miasta...
- rodzina i stan cywilny
- numery
- szkoła
- dom
- miasto i poruszanie się
- jedzenie
- czynności rutynowe
- wygląd i garderoba
- podróże
- miesiące i pory roku
- części ciała
- dolegliwości
- lotnisko
- urodziny, impreza


Gramatyka:
- czasowniki regularne i nieregularne (czas teraźniejszy)
- ser/estar/haber/tener
- godziny i dni tygodnia
- czasownik GUSTAR i jemu podobne
- czasowniki zwrotne
- GERUNDIO
- konstrukcja IR+A+INFINITIVO
- czasy przeszłe (P. Perfecto, Indefinido, Imperfecto)
- stopniowanie
- porównywanie
- dopełnienie bliższe i dalsze

 


Poziom B2 
START ZAJĘĆ 6/7.02.2024
Wtorek 9:00, Środa 20:15
LEKCJA GRAMATYKI: Poniedziałek 20:15 

CO MUSISZ UMIEĆ:
Słówka:
- alfabet
- państwa, miasta...
- rodzina i stan cywilny
- numery
- szkoła
- dom
- miasto i poruszanie się
- jedzenie
- czynności rutynowe
- wygląd i garderoba
- podróże
- miesiące i pory roku
- części ciała
- dolegliwości
- lotnisko
- urodziny, impreza
- cechy chrakteru
- prace domowe

Gramatyka:
- czasowniki regularne i nieregularne (czas teraźniejszy)
- ser/estar/haber/tener
- godziny i dni tygodnia
- czasownik GUSTAR i jemu podobne
- czasowniki zwrotne
- GERUNDIO
- konstrukcja IR+A+INFINITIVO
- czasy przeszłe (P. Perfecto, Indefinido, Imperfecto, Pluscuamperfecto)
- stopniowanie
- porównywanie
- dopełnienie bliższe i dalsze
- ser/estar + przymiotnik
- tryb rozkazujący
- czas przyszły (Futuro Simple)
- Oraciones Condicionales
- Subjuntivo


 

Pamiętaj, że masz możliwość przychodzenia na dowolne zajęcia w obrębie Twojego poziomu.

Zatem jeśli Twoją wymówką była praca w systemie zmianowym, problem został rozwiązany ;)

A0-A1
A2
B1
B2
bottom of page